Zodia Pesti

PEŞTII - Caracteristici Zodia Pestilor.

"Imaginaţia este mai importantă decât ştiinţa." - Albert Einstein

Am ajuns foarte sus. Am trecut de vârful muntelui, am trecut de nori. Am ajuns acolo unde omul indeobşte nu ajunge, şi unde se rup legăturile cu viaţa lui firească de locuitor al Terrei. Zodiacul ne oferă modelul unităţii primordiale: cele 12 semne se inlănţuie intr-o inşiruire logică, se condiţionează şi işi oferă fundament unul altuia, asemeni zalelor unui lanţ. Succesiunea lor in interiorul fiecărui anotimp urmează modelul de introducere - cuprins - incheiere.

Zodia Pestilor
Ultimul cadran este cel mai complex prin gradul de implicare in viaţa socială, şi prin preocuparea faţă de sfera umană, pe care aceşti nativi le manifestă. Ultimul semn zodiacal din ultimul cadran nu poate fi altfel decât o inmănunchere a tuturor experienţelor căpătate de-a lungul evoluţiei, de la Berbec la Vărsător.

După cum spuneam, toate semnele mobile ne invaţă ceva. Primele două, guvernate de Mercur, ne oferă informaţii şi lecţii la nivel elementar, personal, legate de realitatea şi preocupările imediate (Gemeni şi Fecioară). Ultimele două (Săgetător şi Peşti), guvernate de Jupiter, ne cer să tragem concluzii şi invăţăminte la nivel profund, transpersonal, spiritual, dincolo de grijile mărunte, cotidiene, să căpătăm o privire de ansamblu asupra vieţii. Avem, deci, de trecut de la micile preocupări la marile scopuri.

Stăpânul Olimpului, Jupiter, revine in postura de patron, de această dată al Peştilor. Semnificaţia lui nu se schimbă, dar se imbogăţeşte cu o anume nuanţare: in Săgetător omul se supune mai curând legilor omeneşti, sociale, moralei şi bunului simţ, pe când in Peşti omul este supus in primul rând sufletului şi spiritului, legilor divine, care nu intotdeauna sunt aceleaşi cu legile pământeşti. in ambele semne, Jupiter ne oferă libertatea de a merge pe un drum - al ideilor, al idealurilor - de a urma o cale in viaţă, de a urmări un ţel, o năzuinţă, de a ne indrepta cu incredere către ceva. Jupiter patronează două semne mutabile, iubitoare de schimbare - şi nu semne fixe sau cardinale - ceea ce ne atrage atenţia asupra faptului că Divinitatea nu ne cere confruntări sau incremenire in principii, ci maleabilitate şi disponibilitate către mediere, deoarece cel mai important şi stabil lucru din univers este schimbarea, curgerea, drumul, calea către evoluţie. Chiar şi stelele urmează o cale a lor, "Calea Lactee".

Este esenţial pentru semnele precedente (guvernate de Saturn) să inţeleagă cerinţele jupiteriene de expansiune. Capricornul (autoritatea) şi Vărsătorul (individualitatea) au de invăţat de la Peşti importanta libertăţii absolute, a descătuşării, a nevoii omului de a fi aşa cum este, in acord cu sufletul său. Acest lucru se poate traduce prin acceptarea noţiunii de infinit care cuprinde atât timpul cât şi spaţiul, dar mai ales spiritul. Capricornul va inţelege că omul are nevoie să se rupă la un moment dat de structurile materiale şi să creadă in implinirea visurilor proprii. Vărsătorul va vedea că libertatea nu constă doar in exprimarea liberă a opiniilor şi in căutarea adevărului valabil pentru mase mari de oameni, ci şi in descoperirea sentimentului libertăţii interioare pe care il nutreşte fiecare in felul lui.

Cei doi au de acceptat ideea că oamenii, lucrurile şi evenimentele nu se opresc aici, la ceea ce este vizibil, palpabil şi verificabil, şi că totul are o determinare dincolo de voinţă şi puterile noastre - ceea ce este denumit "inteligenta materiei"; că există lucruri pe care nu le putem controla (Saturn) şi care ţin de un alt plan - iar când vom inţelege existenţa şi supremaţia planului Divin, abia atunci vom putea accepta că tocmai limitele corpului şi minţii umane ne impiedică să accedem la esenţa existenţei noastre: depăşirea limitelor (Jupiter).

Zodia Peştilor are, ca şi Scorpionul şi Vărsătorul, doi guvernatori. Alături de Jupiter patronează Neptun - cel care ne deschide calea către vise (prin suportul lor, imaginaţia), speranţe, inspiraţie, idealuri, iluzii, şi căderea acestora. Inspiraţia artistică şi gustul pentru frumos sunt cele mai elevate influenţe ale lui Neptun. Tot el este cel care oferă nativului Peşti haruri aparte: intuiţia şi percepţiile extrasenzoriale, aşa-numitele "capacităţi paranormale".

Poate cea mai semnificativă trăsătură a Peştelui, din punct de vedere social, este acceptarea diversităţii umane. Pentru el cea mai importantă modalitate de a se exprima pe sine este renunţarea la teama şi la ipocrizie pentru a-şi arăta cu onestitate sentimentele. Atunci când vom fi Peşti, fiecare dintre noi vom avea acces nelimitat, fără nici un efort, la impăcare, pace şi echilibru interior. Vom avea şansa să inţelegem că fiecare om are felul lui de a fi, şi nu trebuie să acuzăm pe nimeni de nimic, pentru că fiecare işi invaţă lecţia de viaţă la momentul potrivit şi in maniera cea mai directă. Aceasta ingăduinţă se datorează intr-o anumită măsură coexistentei in structura Peştelui a caracteristicilor celorlalte 11 personalităţi anterioare. Este un semn greu de descris, având in vedere abundenta influenţelor şi a trăsăturilor. Poate aceasta este explicaţia pentru care un Peşte nu se simte singur in singurătate: sunt deja atât de mulţi când este doar cu el insuşi!

Nativul Peşti se aseamănă cu nativii Gemeni şi Săgetător: relaţionează uşor, este adaptabil, vesel, iubitor de schimbare şi de călătorii. Apreciază lucrurile frumoase, scumpe, distracţia, cărţile, şi are o mulţime de talente mai mult sau mai puţin vizibile. Este un actor minunat, atât pe scenă cât şi in viaţa cotidiană. Spre deosebire de cei doi nativi sus amintiţi, Peştele pune mare preţ pe sentimentele sale. Viaţa afectivă este deosebit de importantă şi uneori apartenenţa la categoria semnelor de apă intrece toate celelalte particularităţi. Pe bună dreptate se poate spune că acest nativ este condus de către sentimentele şi emoţiile sale, cărora le permite să-l poarte in voia lor, fără nici o reţinere. Deseori Peştele este copleşit de teamă, dar niciodată nu se teme de ceea ce simte, deşi dezamăgirile nu il ocolesc.

Viaţa sa interioară deosebit de bogată, hrănita cu visuri, se bazează pe o sensibilitate ieşită din comun şi pe o imaginaţie de excepţie. Este uşor de inţeles că, pentru Peşte, cea mai importantă activitate este cea legată de lumea artelor. Singur cu gândurile sale, el se lasă purtat pe aripile fanteziei şi da frâu liber creativităţii sale remarcabile. in singurătate şi reverie el creează dar se şi reface trupeşte şi sufleteşte. Are mare nevoie să-şi lase gândurile să zboare pentru a simţi libertatea.

După ce s-au epuizat meseriile tradiţionale (odată cu Capricornul) şi cele care incă nu s-au inventat (odată cu Vărsătorul), ce mai rămâne de făcut? Mai rămâne de visat, de materializat fructele imaginaţiei, de valorificat fantezia. Aici găsim toate meseriile neptuniene - lucrul cu lucrurile imateriale. După ce tot ce a fost materie a fost exploatat şi transformat, clădit, vândut, etc., mai rămâne de prelucrat doar invizibilul: spiritul (preoţi, adepţi ai diferitelor religii şi credinţe, esoteristi, scriitori, filosofi, poeţi), talentul artistic (in special cântăreţi, dansatori, actori, pictori, fotografi), psihicul omului (medici psihiatri, psihologi, consilieri). Peştele se indreaptă către tot ceea ce se detaşează intrucâtva de partea fizică, şi intrutotul de agresivitate.

După cum am spus, Peştele este un artist deosebit de talentat, cu precădere muzician (compozitor sau interpret), balerin, dansator, pictor sau actor, care Incanta publicul cu opera sau prestaţia să deosebit de caldă, sensibilă, rafinată, uneori considerată ingereasca. Nu există nativ Peste care să nu fi cântat măcar o dată in viaţa la o serbare şcolară. Acest talent ieşit din comun merită să fie remarcat şi cultivat, atât in folosul lui cât şi al bucuriei inimilor celorlalţi.

Există aspecte ale vieţii practice care il copleşesc pe nativul nostru. El poate cădea in apatie şi inerţie datorită rutinei: in aceste condiţii capitalul sau cel mai de preţ - imaginaţia - se risipeşte. Din acest motiv alege domenii mai puţin tradiţionale pentru a-şi câştiga traiul. Orice spectacol il face să trăiască intr-o lume diferită de viaţă banală. Pe scenă sau in film işi poate exprima sentimentele şi emoţiile, fiindu-i foarte uşor să Intre in pielea personajului. Aceasta este in esenţă structura sufletului său: pendulare intre real şi imaginar, intre material şi spiritual; şi, deşi se afla intr-un conflict interior, el nu este o persoană conflictuală. Destul de rar devine combativ şi nu işi risipeşte energia in ostilităţi şi furie. Violenţa este ceea ce il supăra cel mai mult, şi o ocoleşte cu cea mai mare grijă.

Nativul Peşti nu are foarte multă energie fizică, dar are resurse nebănuite de a rezista in condiţii care pe alţii i-ar dobora. Şi asta se datorează increderii neştirbite ca lucrurile se vor termina cu bine. Optimismul lui constant provine de la Jupiter. Şi tot de la Jupiter simte nevoia de a ajuta pe cei mai puţin favorizaţi. Compasiunea este cea mai nobilă dintre calităţile sale. ii este sincer milă de oameni şi de animale, de orice vietate nedreptăţită, oropsita, bolnavă, neputincioasă. Se inţelege că vom găsi printre nativii acestui semn medici şi surori medicale deosebit de miloşi şi devotaţi meseriei lor. Un sector special il reprezintă supravegherea şi ingrijirea psihicului, pentru că guvernarea neptuniană afectează serios, in variantele sale negative, această latură a fiziologiei. Nativul Peşti poate fi găsit lucrând in spitale, sanatorii, aziluri, orfelinate. Este mulţumit să ştie că poate fi de ajutor cuiva. Datorită capacităţii mari de inţelegere faţă de suferinţele altcuiva, el poate deveni un bun consilier, sfătuitor, fiind foarte intuitiv şi empatic. in aceeaşi notă se afla munca in organizaţiile de binefacere. Este foarte important de menţionat că, deşi doreşte să aline suferinţele semenilor, contactul prea strâns cu durerile fizice ale acestora ii fac rău - de aceea sectoarele medicale alese de el sunt cele cât mai depărtate de cameră de gardă şi de chirurgie.

Asemeni Săgetătorului, el alege deseori meseria jupiteriană a dăscăliei. Blând şi inţelegător, el nu işi plictiseşte elevii deoarece are darul de a capta atenţia auditoriului. Specifice semnului sunt posturile de profesor de muzică, de balet, de desen, literatură şi limbi străine, filosofie. indrăgostit de solitudine, se poate uşor retrage intr-un laborator sau o bibliotecă unde desfăşoară o muncă de cercetare.

Atras de tot ceea ce este frumos şi dotat cu puterea de a intui gusturile publicului, el se poate afirma lesne in industria modei. Tot aici intâlnim o altă opţiune neptuniană, şi anume fotografia. Imaginea ca noţiune aparţinând aceluiaşi câmp lexical ca şi imaginaţia, este o preocupare a Peştelui. Ilustraţiile comerciale şi scenografia fac parte din preocupările sale. Estetică, sub aspect practic şi comun, il poate determina să aleagă designul interior.

Lucrul intr-o agenţie de publicitate ii oferă posibilitatea să adreseze oamenilor exact acele cuvinte la care aceştia să reacţioneze pozitiv. Datorită disponibilităţii către relaţionare, poate lucra in relaţii cu publicul. Peştele poate comercializa cu plăcere articole care să-l reprezinte: bijuterii, obiecte de artă, cărţi şi pantofi (Peştii guvernează laba piciorului), dar şi produse neptuniene conţinând un oarecare grad de periculozitate: cafea, alcool, tutun, medicamente.

Domeniul afacerilor nu ii este chiar atât de străin cum s-ar putea crede. Nativul Peşti işi poate asuma uneori riscuri mari in acest sens - ghidat de intuiţie şi receptiv la orice schimbare de orientare a pieţei, obţine succes fără să işi dorească puterea. Chiar dacă pierde uneori, el ştie să treacă uşor peste aceste momente, convins (pe bună dreptate jupiteriană) că se va redresa intr-o altă zi, printr-o altă afacere.

Peştele are nevoie să inveţe autodisciplina, să-şi ţină mintea receptivă şi obiectivă. Acestea il pot ajuta să facă faţă cerinţelor unei slujbe stabile, deoarece prin natura lui nu este atras de cariere ambiţioase şi funcţii inalte, situaţii care solicită menţinerea concentrării de lungă durată asupra unui singur obiectiv. Nativul Peşti are intuiţia de a se indrepta exact către meseria care i se potriveşte, dar din nefericire permite celor din jur să intervină in aceste opţiuni. El trebuie să fie convins că are potenţialul necesar pentru a fi tot ceea ce işi doreşte să fie, şi că visurile lui se pot realiza.

Credinţa in tot ce este de provenienţa divină este specifică acestui semn, care are o legătură specială cu biserica şi viaţa clericală. Poate nu este cazul să fie inclusă in domeniul profesiilor, dar călugăria, viaţa monahală, atrage in mod particular nativul Peşti, pentru care vocaţia religioasă reprezintă o chemare specială. il vom intâlni cu siguranţă ca angajat al bisericii, sau cântând in corul acesteia.

Spuneam că nativul Peşti nu râvneşte funcţii deosebite cu orice preţ. Dar atunci când obţine acest lucru el rămâne flexibil şi plin de inţelegere faţă de subalterni. il interesează că treaba să fie dusă la bun sfârşit şi nu ţine cont de metodă prin care a fost realizată. Este tolerant şi deschis la opiniile altora. Ca subaltern este devotat şi cuminte, mulţumindu-se (din nefericire) cu puţin, dar nu suportă să lucreze sub supraveghere şi nici in condiţii de mediu obositoare (gălăgie, lumina slabă, lipsa de aer).

O altă problemă a să o reprezintă dificultatea de a ajunge cu punctualitate la program. Peştelui ii este foarte greu să se mobilizeze, şi poate fi cel mai mare risipitor al timpului. in situaţiile tensionate prefera să ocolească realitatea pentru a evita explicaţiile şi confruntările, care il sperie şi il tulbură. Este de remarcat faptul că apelează la aceeaşi metodă de denaturare a adevărului atunci când doreşte să obţină o slujbă pentru care nu are suficientă pregătire. Identic procedează in afaceri ce promit câştiguri rapide şi uşoare - poate deveni foarte necinstit, inşelător şi convingător.

Nativul Peşti are ceva ieşit din comun, ca şi când o parte a sa ar fi tot timpul intr-o altă lume. Se intâmplă frecvent că, la un moment dat al vieţii, să renunţe la ocupaţia anterioară, la ambiţiile obişnuite, şi să urmeze un ţel pe care il considera superior, sau să dea curs unei chemări interioare pe care a ţinut-o ascunsă până in acel moment. Este felul lui de a se regăsi in ambele dimensiuni (material-spiritual) şi şansa sa să-şi realizeze visul de a deveni independent.

Peştele liniştit şi blând trăieşte cu dorinţa aprigă de a nu da socoteală nimănui. El este cel pentru care nimic nu este sigur şi care nu este intotdeauna aşa cum pare. Din păcate chiar şi lui insuşi işi serveşte iluzii, atunci când vede doar ceea ce doreşte el să vadă. De exemplu işi poate inlătura temerile prin bravada şi supraapreciere sau, dimpotrivă, găseşte scuze că să nu-şi valorifice potenţialul, prin autodepreciere. "Nu sunt in stare să fac cutare lucru." Sigur că are tendinţa către apatie şi lene, căci starea artistică de permanentă visare il predispune… Uneori este vorba doar de amânare, numai că termenele se tot inmulţesc şi scad posibilitatea de a face ceva.

Intuiţia ii oferă şansa de a vedea tendinţele noi inaintea celorlalţi, dar dacă acestea sunt supuse criticii, atunci el incepe să se indoiască de propriile puteri şi cade intr-o criză de neincredere. Astfel ajunge să işi submineze singur şansele şi ideile incă inainte de a incerca să le pună in aplicare. Poate fi dotat cu un potenţial foarte mare, dar poate să işi rateze norocul complăcându-se intr-o gândire autodistructivă. Dacă şi-ar putea dubla inspiraţia de excepţie cu tot atâta muncă, atunci succesul sau ar fi extraordinar. Dacă!...


Personalităţi născute sub semnul Peştilor

Artişti: Sidney Poitier, Kurt Cobain, Drew Barrymore, Johnny Cash, Elizabeth Taylor, Sharon Stone, Billy Crystal, Isabelle Huppert, Kurt Russell, Bruce Willis, Vanessa Wiliams, Nat King Cole, Jon Bon Jovi, Michael Bolton, George Harrison, Harry Belafonte, Enrico Caruso, Quincy Jones; Ernest Maftei, Marga Barbu, Alexandru Repan, Ion Caramitru, Dinu Lipatti, Richard Oschanitzky.

Compozitori: Johann Strauss, Frederic Chopin, Georg Friedrich Handel, Gioacchimo Rossini, Antonio Vivaldi, Maurice Ravel.

Artişti plastici: Michelangelo Buonarroti, Sandro Boticelli, Pierre Auguste Renoir; Theodor Amân, Constantin Brâncuşi.

Scriitori, poeţi: Publius Ovidius Naso, Gabriel Garcia Marquez, Victor Hugo, Carlo Goldoni, Giovanni Pico Della Mirandola, Arthur Schopenhauer; B.P.Haşdeu, Tudor Musatescu, Timotei Cipariu, Eugen Barbu, Ion Creanga, Radu Tudoran, Horia Patapievici, Mircea Eliade, Alexandru Macedonski.

Politicieni: George Washington, Mihail Gorbaciov; Matei Corvin, Al.I.Cuza, Ion Iliescu.

Alte nume importante: Amerigo Vespucci, Alexander Graham Bell, Albert Einstein, Iuri Gagarin; Meher Baba, Rudolf Steiner, Edgar Cayce; Gloria Vanderbilt, Hubert de Givenchy, Urbain Jean Joseph Leverrier (astronom francez care a decoperit planeta Neptun!)  (Melania Marin)

Zodiac European

simbolul zodiei berbec
Zodia Berbec
simbolul zodiei taur
Zodia Taur
simbolul zodiei gemeni
Zodia Gemeni
simbolul zodiei rac
Zodia Rac
simbolul zodiei leu
Zodia Leu
simbolul zodiei fecioara
Zodia Fecioara
simbolul zodiei balanta
Zodia Balanta
simbolul zodiei scorpion
Zodia Scorpion
simbolul zodiei sagetator
Zodia Sagetator
simbolul zodiei capricorn
Zodia Capricorn
simbolul zodiei varsator
Zodia Varsator
simbolul zodiei pesti
Zodia Pesti

Cauta pe www.DexOnline.Net definitia oricarui termen astrologic pe care nu-l intelegi.

Horoscopul anului 2016 pentru fiecare zodie

simbolul zodiei berbec
Horoscop 2016 Berbec
simbolul zodiei taur
Horoscop 2016 Taur
simbolul zodiei gemeni
Horoscop 2016 Gemeni
simbolul zodiei rac
Horoscop 2016 Rac
simbolul zodiei leu
Horoscop 2016 Leu
simbolul zodiei fecioara
Horoscop 2016 Fecioara
simbolul zodiei balanta
Horoscop 2016 Balanta
simbolul zodiei scorpion
Horoscop 2016 Scorpion
simbolul zodiei sagetator
Horoscop 2016 Sagetator
simbolul zodiei capricorn
Horoscop 2016 Capricorn
simbolul zodiei varsator
Horoscop 2016 Varsator
simbolul zodiei pesti
Horoscop 2016 Pesti