Zodia Capricorn

CAPRICORNUL - Caracteristici zodia Capricorn


Ultimul cadran al Zodiacului incepe cu semnul Capricornului, aflat in punctul cel mai inalt al Zodiacului.

Zodia CapricornOare de ce momentul acesta al anului, rece, friguros, intunecat guvernează deasupra noastră? De ce Saturn, numit "marele malefic" este stăpânul celui mai inalt punct al cerului? Poate pentru că drumul spre inălţimi, spre vârful ierarhiei sociale, către perfecţiune, este destinat doar celor rezistenţi, puternici, inzestraţi să lupte pentru a-l atinge.

De la veselul, expansivul generosul şi ludicul Jupiter, trecem la sobrietatea, gravitatea şi restricţia Saturniană. Este un fel de duş rece care ne coboară din Olimp, direct cu picioarele pe pământ. Am invăţat că există inaltul Cerului şi Graţia Divină datorită Săgetătorului. Dar ce cai şi ce resurse avem noi pentru a ajunge acolo?

Persoana profundă, serioasă, care cunoaşte valoarea banului şi valoarea timpului, care nu rosteşte cuvinte fără rost, Capricornul se detaşează de mulţimea gălăgioasă şi pusă mereu pe distracţie, pentru că el are lucruri mai importante de făcut: are de construit o strategie, o carieră, un nume, o casă, o familie, o companie, o organizaţie. Este omul care işi cunoaşte valoarea şi care se bizuie pe propriile sale forţe, care ştie cum să işi drămuiască energia, timpul, resursele şi cele (doar!) două picioare cu care ştie că poate urca muntele până in vârf! El nu işi asumă riscuri şi nici nu aşteaptă ca norocul să dea peste el. Realist, prudent, perseverent, işi intocmeşte planuri de acţiune pentru următorii 5, 10, 15, …50 de ani!

Nativul Capricorn vrea tot ce este mai bun, ţinteşte poziţia cea mai inaltă. Deţine rezerve şi instrumente perfecte pentru a-şi atinge scopul: dorinţa de autoperfecţionare, disciplină, puterea de muncă şi ambiţia. Deoarece obţinerea succesului este o problemă tipică pentru el, indiferent ce meserie va alege, scopul va fi să obţină intâietatea. Se poate spune că singura meserie specifică acestui semn zodiacal este cea de şef.

Cu adevărat interesant este felul in care ajunge in această postură. De cele mai multe ori porneşte de la o condiţie modestă şi parcurge incet dar sigur toate treptele pregătirii in profesia aleasă. Are o mare admiraţie faţă de cei care s-au realizat prin onestitate şi integritate morală. De-a lungul ascensiunii sale, devotat principiilor unui comportament responsabil, dovedeşte foarte multă răbdare, organizare şi acumulează cunoştinţe vaste in domeniul căruia i se dedică, ajungând astfel la un inalt nivel de competenţă. Aceasta râvnă cu care se dedica unui anumit domeniu a făcut ca mulţi savanţi sau experţi să se numere in rândul nativilor acestui semn.

Capricornul escaladează muntele de la bază şi porneşte pe drumul carierei de la poziţia cea mai de jos. El cunoaşte atât de bine specificul branşei in care activează sau structura companiei in care lucrează incât este in măsură să formuleze opinii categorice şi inatacabile referitoare la acestea. Ajunge să cunoască pe propria-i piele toate etapele unui proces de fabricaţie şi toate treptele ierarhiei intr-o instituţie. Acest proces ia timp, cere răbdare (uneori incăpăţânare!) şi marea reuşită a Capricornului vine abia la maturitate sau in cea de-a doua parte a vieţii. Atunci când alţii se retrag el culege laurii. Nu pierde niciodată din vedere ceea ce vrea să devină şi se foloseşte de puterea sa de muncă pentru a-şi atinge ţelul. Cu cât inaintează in vârstă, cu atât recompensele sunt mai mari, mai multe şi mai durabile.

Foarte rar işi găseşte un Capricorn succesul in tinereţe. Dar, dotat cu mult bun-simţ şi increzător in valorile sale pe care nu şi le compromite, el intră in competiţia care vizează locul I. Este de asemeni un om dominator, care vrea să obţină controlul, să comande, să indrume, care cu greu accepta un rol secundar. Există cazuri in care dorinţă de a obţine poziţia cea mai importantă il face să utilizeze procedee reprobabile. Capricornul este capabil uneori să spună că "scopul scuză mijloacele" fără a avea sentimentul vinovăţiei. Din punctul său de vedere, o idee sau o oportunitate nu are nici o valoare dacă nu da rezultate practice - şi atunci cauta o cale spre a obţine acel beneficiu. Este una dintre modalităţile prin care el reuşeşte să dobândească aproape mereu ceea ce doreşte.

Orice promovare il face să se simtă mândru de el insuşi şi să primească confirmarea meritelor sale. Nu acceptă, insă, laude nemeritate. Deşi işi cunoaşte foarte bine importanţa, el nu se lauda singur iar modestia este una dintre cele mai apreciate calităţi ale sale. in imprejurări mai puţin plăcute, atunci când lucrurile nu merg conform planurilor pe care şi le-a făcut, sau dacă se simte neapreciat pentru munca sa, Capricornul işi poate pierde speranţa şi poate deveni foarte autodepreciativ. in ciuda atâtor insuşiri care ii conferă siguranţă şi stabilitate, el se descurajează uşor şi cade in depresie. Atunci se detaşează de lume, se distanţează pentru a nu lăsa să se vadă propria-i vulnerabilitate.

Pentru zodia Capricorn contează enorm de mult prestanţă, statutul şi rolul pe care il poate juca in viaţa publică. Impresia pe care o face in viaţa socială trebuie să fie perfectă. E respectuos, sârguincios, cinstit şi loial. Ţine mult la imaginea sa de om de incredere. O asemenea persoană prezintă lesne garanţii pentru public, de aceea este susţinut şi propulsat. Nativul Capricorn este, aşadar, deseori atras de viaţă politică şi publică unde devine un factor important de decizie. Plasat in administraţia publică, el cunoaşte regulile şi regulamentele şi ştie cum să le aplice, fără să ocolească nicidecum legea. Specifică acestui semn este funcţia de ministru, şi in mod special cea de prim-ministru. Aceasta din urmă nu se afla printre "meseriile" pentru care se poate opta in mod curent, dar semnificaţia rămâne ataşată semnului.

Ar fi ideal dacă orice funcţionar civil, administrator sau manager de firma, de organizaţie sau de instituţie, ar fi un nativ Capricorn. in această postură el ştie să organizeze activitatea, să angajeze exact oamenii potriviţi, să facă diferenţa intre necesităţi şi posibilităţi datorită realismului şi lucidităţii. Este o persoană care deţine un mare potenţial energetic, pe care şi-l dozează cu atâta pricepere incât poate munci neobosit câte 12-14 ore pe zi.

Meticulos, onest şi adept al valorilor materiale, face uşor carieră in domeniul financiar (bănci, contabilitate, asigurări). Spre deosebire de Taur, căruia ii place doar zornăitul banilor, Capricornul visează să ocupe intr-o zi biroul directorului financiar sau al contabilului-sef. Este inevitabil pentru el să işi asume o poziţie de responsabilitate, pentru că este făcut pentru autoritate. Plasat prea mult timp in poziţii de subordonare, el se deprima. Este născut să coordoneze şi să supravegheze activitatea altor oameni. Ca şef observă repede diferenţa dintre cei care sunt ocupaţi şi cei care par ocupaţi. Are priceperea de a recunoaşte potenţialul in subordonaţii săi, dar nu suportă oamenii care refuză să lucreze organizat.

Legat de noţiunea de structură in sensul stabilităţii, siguranţei şi durabilităţii, Capricornul face deseori o carieră strălucită in administrarea proprietăţilor, construcţii şi mai cu seamă arhitectura. imbinarea dintre durabil şi estetic ii oferă cele mai mari satisfacţii şi cele mai frumoase succese. in particular, chiar dacă alege o altă meserie, el este preocupat să investească in terenuri sau locuinţe degradate pe care le recondiţionează şi le păstrează până când preţul acestora creşte.

Capricornul are o deosebită indemânare (ca de altfel toate semnele de pământ) spre a efectua lucrări de zidărie, tâmplărie, instalaţii sanitare, dar şi de a conduce o firmă având un asemenea profil. Datorită minuţiozităţii, răbdării, gândirii ordonate şi exacte el devine un bun inginer (in general mecanic) sau cercetător, om de ştiinţă. in general se implica cu plăcere in munca productivă pentru că obţine rezultate şi satisfacţii vizibile, concrete.

Dar, aşa cum am mai spus, mai mult decât o slujbă şi un salariu mulţumitor, el aspira către o carieră. Este deosebit de atent să-şi cultive o imagine de persoană serioasă, eficientă şi responsabilă. El ia foarte in serios serviciul şi banii, acestea reprezentând pentru el atât o datorie cât şi un simbol al demnităţii. Este o persoană cu inalte standarde, care oferă şi pretinde lucruri de calitate. De aici rezulta un puternic simţ al detaliului, precizia şi punctualitatea.

Capricornul are o legătură foarte puternică, organică, cu timpul şi cu scurgerea lui. in primul rând el nu are timp de pierdut. in al doilea rând ştie că "time is money". Afacerile cu ceasuri şi cu instrumente de măsurare a timpului sunt o opţiune pe care merită să o aibă in vedere. Conştiinţa curgerii timpului, legată de bătrânul Saturn, conferă acestui nativ capacitatea de a-l folosi la maxim. Ipostaza de pensionar nu este una la care Capricornul să se gândească in mod serios. Sigur, va avea puse deoparte rezerve financiare suficiente pentru această perioadă a vieţii, dar nu se va retrage din viaţa publică. Uneori abia la această vârstă va ocupa funcţia pentru care a muncit o viaţă. Un exemplu grăitor de Capricorn activ din punct de vedere social până la o vârstă incredibilă, a fost Silviu Brucan.

Capricornul ştie să işi revendice ceea ce i se cuvine, şi deseori nu se limitează la atât, ci se ridică in apărarea persoanelor defavorizate, sau lupta impotriva oricărei forme de injustiţie. La fel ca Săgetătorul şi Balanţa, el este atras de profesii care au legătură cu legea şi aplicarea ei. El poate fi un judecător raţional, obiectiv şi nepărtinitor. Profesiile legate de titlurile executorii şi testamentare sunt variante potrivite pentru el. in aceeaşi notă saturniana, anticariatele şi magazinele de antichităţi il atrag in mod natural. Iar afacerile antreprenoriale cu pompe funebre sunt considerate de Capricorn o activitate care nu va da faliment niciodată.

Capricornul, ca şi Taurul, are hotărârea de a duce treaba la bun sfârşit. in orice domeniu ar activa, el doreşte să-şi construiască o poziţie şi să devină cineva. Dar viaţa petrecută intr-o muncă neobosită, fără bucurii, fără distracţie, devine doar o luptă incrâncenata care insingurează. Este unul dintre riscurile mari căruia nativul nostru i se supune fără să-şi dea seama. El crede că dacă lasa uneori la o parte obligaţiile nu i se va mai acorda acelaşi respect.

O altă problemă o constituie neacceptarea posibilităţii ratării şi lipsa de indulgentă cu sine. Când vede că visurile sale se depărtează de realitate devine invidios pe succesul, banii şi fericirea altor oameni. El nu suportă să renunţe la intâietate sau la privilegii. Atunci când işi inlătură teamă de eşec, insă, forţa caracterului său poate ieşi la iveală şi are cele mai mari şanse să obţină impăcarea cu sine. El are nevoie de confirmarea constantă, regulată, că este la fel de bun, dacă nu chiar cel mai bun, decât mulţi alţii.

Poziţia de conducător ii confirmă şi ii alimentează aceasta aspiraţie către perfecţiune (cel mai capabil, cel mai matur, cel mai competent) - dar de aici până la aroganta şi tendinţe despotice nu este decât un pas. Există situaţii in care el ajunge să ii dispreţuiască pe cei care au un succes mai mic decât al lui, uitând condiţia de la care a pornit. intr-o altă variantă, de teamă că ar putea pierde controlul puterii pe care abia a obţinut-o, devine foarte neinţelegător şi sever. El nu suportă să impartă gloria cu altcineva.

in lupta să pentru recunoaştere, principală capcană in care poate cădea este aceea de a-şi pune ambiţiile inainte de orice şi oricine. Atunci devine autoritar, se exprima sentenţios şi ajunge să emită decrete, reguli, directive. Această atitudine face din el un personaj foarte egoist, care işi pierde simţul realităţii şi al umanităţii in goană obsesivă şi nesănătoasă de a ajunge in vârf şi de a rămâne acolo. Singur.

Personalităţi născute sub semnul Capricornului

Artişti: Ava Gardner, Ricky Martin, Marlene Dietrich, Denzel Washington, Richard Cleyderman, Jon Voight, Anthony Hopkins, Donna Summer, Val Kilmer, Tia Carrere, Mel Gibson, Nicholas Cage, Elvis Presley, Joan Baez, Rod Stewart, Kevin Costner, Federico Fellini, Rowan Atkinson; Mircea Diaconu, Aristizza Romanescu, Gheorghe Dinica, Ovidiu Iuliu Moldovan.

Scriitori: Rudyard Kipling, J.R.R.Tolkien, Umberto Eco, Simone de Beauvoir, Molière, Mihai Eminescu, Edgar Allan Poe.

Savanţi: Michel de Nostradamus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Louis Pasteur, Isaac Newton, Louis Braille, Benjamin Franklin; Grigore Moisil.

Politicieni: impăratul Akihito, Mao Ze Dong, I.G.Ducă, Richard Nixon, Carmen Sylva (Regina Elisabeta a României), Calin Popescu-Tariceanu, Mircea Geoana.

Alte nume importante: Mărcuş Tullius Cicero, Ioana d'Arc, Martin Luther King; Paul Cezanne, Henri Matisse; Helena Rubinstein, Elizabeth Arden, Ana Aslan; Michael Schumacher, Aristotel Onassis, Al Capone. (Melania Marin)

Zodiac European

simbolul zodiei berbec
Zodia Berbec
simbolul zodiei taur
Zodia Taur
simbolul zodiei gemeni
Zodia Gemeni
simbolul zodiei rac
Zodia Rac
simbolul zodiei leu
Zodia Leu
simbolul zodiei fecioara
Zodia Fecioara
simbolul zodiei balanta
Zodia Balanta
simbolul zodiei scorpion
Zodia Scorpion
simbolul zodiei sagetator
Zodia Sagetator
simbolul zodiei capricorn
Zodia Capricorn
simbolul zodiei varsator
Zodia Varsator
simbolul zodiei pesti
Zodia Pesti

Cauta pe www.DexOnline.Net definitia oricarui termen astrologic pe care nu-l intelegi.

Horoscopul anului 2016 pentru fiecare zodie

simbolul zodiei berbec
Horoscop 2016 Berbec
simbolul zodiei taur
Horoscop 2016 Taur
simbolul zodiei gemeni
Horoscop 2016 Gemeni
simbolul zodiei rac
Horoscop 2016 Rac
simbolul zodiei leu
Horoscop 2016 Leu
simbolul zodiei fecioara
Horoscop 2016 Fecioara
simbolul zodiei balanta
Horoscop 2016 Balanta
simbolul zodiei scorpion
Horoscop 2016 Scorpion
simbolul zodiei sagetator
Horoscop 2016 Sagetator
simbolul zodiei capricorn
Horoscop 2016 Capricorn
simbolul zodiei varsator
Horoscop 2016 Varsator
simbolul zodiei pesti
Horoscop 2016 Pesti